Bort med Internet Explorer 6

Tidligere denne uka skrev jeg om utviklingen på nettleserfronten. Den oversikten viste utviklingen mellom de forskjellige nettleser-familiene, som Internet Explorer, Firefox, Safari og Opera.
Disse tallene viste imidlertid lite av interesse og kom ikke med noen oppsiktsvekkende tendenser.

Nå har jeg kjørt en drilldown innen de forskjellige versjonene av Internet Explorer. Heller ikke dette byr på noen overraskelser.
Nærmest som en selvfølge tar nyere versjoner over for eldre versjoner.

Tallgrunnlaget mitt er besøk målt med Google Analytics på nettavisen Liernett fra oktober 2006 til mars 2008, altså 18 måneder.
Jeg tok først med tall fra Internet Explorer 4 til Internet Explorer 8, altså 5 forskjellige versjoner av Internet Explorer. IE4, IE5 og IE8 hadde på sitt høyeste bare 1,01 % brukerandel (IE5 i mars 2007), så jeg ser bort fra disse marginale tallene i diagrammet nedenfor.

Her er en kort oppsummering av hva som har skjedd på disse 18 månedene:

  • IE7 ble for første gang større enn IE6 i desember 2007
  • Den for lengst utdaterte IE4 hadde 15 besøk på disse 18 månedene
  • IE8 gjorde sin første inntreden 10. mars 2008
  • IE5 utgjør fortsatt en liten, men stabil, brukergruppe

Nettlesere i IE-familien på Liernett

Bloggen fra Sylling Hardcode