Hvordan legge til clickTAG i et flashbanner?

Les også:
Hva er clickTAG?
Hvordan embedde et flashbanner på en nettside?
Klikkbar flash uten clickTAG med clicklayer

I dette eksempelet viser jeg hvordan man gjør et enkelt flashbanner klikkbart ved hjelp av clickTAG.

Jeg bruker Windows XP og Adobe Flash CS3 Professional i gjennomgangen nedenfor.

Flashbanneret jeg vil gjøre klikkbart skal være 180x150 piksler og bestå av en sort sirkel på en mørk rød bakgrunn. Det er den sorte sirkelen vi ønsker å gjøre klikkbar.

Nedenfor vises et slikt banner med clickTAG implementert. I dette tilfellet lenker den sorte sirkelen i banneret til Wikipedia-artikkelen «Sirkel»:

Det første vi må gjøre er å endre innholdet vi vil gjøre klikkbart til et «Symbol».
Dette gjør du ved å høyreklikke og velge «Convert to Symbol...»:
rightclick_convert_to_symbol.png

Vi vil gjøre om innholdet til en «Button».
Gi gjerne din nye «Button» et forklarende navn:
dialog_convert_to_symbol.png

Vi legger til «Actions» ved å høyreklikke på vår nye «Button»:
add_action.png

Vi legger til følgende ActionScript:

on (release) {
getURL(_root.clickTAG, "_blank");
}

Det er ikke nødvendig å lagre scriptet, bare lukk Actions-vinduet når scriptet er lagt inn.
actionscript.png

Banneret er nå klart for eksportering:
export.png

export_save.png

export_save_2.png

Du har nå et ferdig flashbanner med clickTAG implementert:

Det som er viktig å merke seg nå er at lenken i banneret ikke vil fungere før banneret er riktig implementert på en nettside. Inntil dette er gjort vil du mest sannsynlig havne på en ikke fungerende nettadresse som ender med undefined.

Her ser du hvordan du implementerer banneret på en nettside