Cookie test passiv

Denne versjonen du ser nå setter ikke cookies. Denne er bare for å sjekke cookies uten at de settes her og nå. Dette er nyttig for å sjekke levetid for cookies med ITP. Gå til versjonen som setter cookies

Denne siden setter en rekke cookies i din nettleser med forskjellige metoder og med forskjellige innstillinger. Deretter sjekkes status for disse. Resultatene vil variere mellom nettlesere og versjoner over i tid.

Cookie test Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no, dvs. førsteparts cookie) Kan leses av cpm‑calc.com (her på hardcode.no, dvs. tredjeparts cookie)
1: Inline JavaScript
2: js-fil på samme domene
3: js-fil på annet domene
4: Pixel på samme domene
5: Pixel på annet domene
6: Pixel på annet domene - uten samesite=none;secure
7: js-fil på annet domene som setter cookie i header

1: Inline JavaScript

Her setter vi en cookie med inline JavaScript rett i selve HTML-koden på denne siden:

<script>
document.cookie = 'cookieTest1=cookieValue1; expires=Tue, 1 Jan 2030 00:00:00 GMT; Secure; path=/; SameSite=None';
</script>
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen


2: js-fil på samme domene

Her setter vi en cookie ved hjelp av en egen js-fil, liggende på samme domene som denne nettsiden. Denne hentes inn med en <script> tag:

<script src="https://hardcode.no/js/cookietest.js"></script>
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen


3: js-fil på annet domene

Her setter vi en cookie ved hjelp av en egen js-fil, liggende på et annet domene enn denne nettsiden. Denne hentes inn med en <script> tag:

<script src="https://cpm-calc.com/cookietest.js"></script>
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen


4: Pixel på samme domene

Her setter vi inn et transparent bilde som er 1x1 piksler stort (en såkalt «pixel») og som ligger på samme domene som nettsiden. Denne filen setter en cookie. Bildet hentes inn med en <img> tag:

<img src="https://hardcode.no/img/cookietest.png">
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen


5: Pixel på annet domene

Her setter vi inn et transparent bilde som er 1x1 piksler stort (en såkalt «pixel») og som ligger på et annet domene enn denne nettsiden. Denne filen setter en cookie. Bildet hentes inn med en <img> tag:

<img src="https://cpm-calc.com/cookietest.png">
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen


6: Pixel på annet domene - uten samesite=none;secure

Her setter vi inn et transparent bilde som er 1x1 piksler stort (en såkalt «pixel») og som ligger på et annet domene enn denne nettsiden. Denne filen setter en cookie, men til forskjell fra cookieTest5 settes denne uten at det oppgis noen verdi for Samesite og at det ikke merkes som Secure. Bildet hentes inn med en <img> tag:

<img src="https://cpm-calc.com/cookietest-legacy.png">
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen


7: js-fil på annet domene som setter cookie i header

Her setter vi en cookie ved hjelp av en egen js-fil, liggende på et annet domene enn denne nettsiden. Denne hentes inn med en <script> tag. Men til forskjell fra test 3 settes ikke cookie her med JavaScript, men i http header i selve filen.

<script src="https://cpm-calc.com/cookietest-header.js"></script>
Lesbarhet sjekket i din nettleser nå:
Kan leses av hardcode.no (her på hardcode.no)
Kan leses av cpm-calc.com (her på hardcode.no)

Til toppen