CPM kalkulator

Utregning av CPM, eCPM, kroner og visninger

Regn ut:

Kroner:
Visninger:
Kroner:
Visninger:
CPM (eller eCPM):
Visninger:
CPM (eller eCPM):
Kroner:CPM = Kroner x 1000
Visninger (estimert)eCPM = Kroner x 1000
Visninger (levert)Kroner = CPM x Visninger
1000Visninger = Kroner x 1000
CPM