Sidevisninger, besøk og unike brukere

Trafikken på et nettsted kan måles i alle bauger og kanter, men det er umulig å trekke en parallell mellom trafikktall og antall lesere.

Den eneste måten man kan få en pekepinn på hvor mange personer som leser en nettavis (eller et nettsted) er å ta en ringerunde til for eksempel 10 000 tilfeldig valgte personer og spørre om de leser denne nettavisen, og så regne seg frem til et estimat for hva dekningen og rekkevidden er i den virkelige verden.

Dette er noe som blant annet gjøres av TNS Gallup gjennom undersøkelsen Forbruker & Media for de største nettavisene i Norge.

Lesertall kan være et vanskelig tema, men også når det gjelder trafikktall for en nettavis kan det oppstå uklarheter.

Det er hovedsaklig tre måleenheter som er interessante når det kommer til trafikktall:

  • Sidevisninger (Pageviews)
  • Besøk (Visits eller Sessions)
  • Absolutt unike besøkende (Absolute unique visitors)

Andre navn enn dette kan også forekomme.

Sidevisninger (pageviews)

Sidevisninger er totalt antall sider som er vist på et nettsted, og er et generelt mål på hvor mye nettstedet brukes (aktivitetsnivå). Dette har en viss sammenheng med hvor mye innhold som produseres; hvis det publiseres mange artikler en uke vil du ha flere sider å vise eller lese enn om det bare ble publisert én enkelt sak hver uke.

Kort sagt kan antall sidevisninger på et nettsted ofte defineres som det antall ganger logoen vises. Sidevisninger forkortes ofte PI (Page Impressions).
(Sidevisninger må ikke forveksles med annonsevisninger.)

Besøk (visits)

Et bedre og mer forklarende navn på dette målet ville være økt eller sesjon. En økt i et målesystem oppstår når du er inne på nettstedet og er aktiv (beveger deg rundt på sidene). Er du inaktiv i mer enn 30 minutter (som et eksempel) vil det bli registrert som en ny økt.

Et besøk forkortes ofte US (User Session).

Absolutt unike besøkende (absolute unique visitors)

Unike besøkende (eller brukere) representerer antall ikke-dupliserte (telt bare én gang) besøkende på nettstedet i løpet av en bestemt tidsperiode, og forkortes ofte UV. En unik besøkende registreres ved hjelp av informasjonskapsler (cookies).

Så selv om du er innom et nettsted 20 ganger hver eneste dag, så vil du bare utgjøre 1 absolutt unik besøkende.

Absolutt unike besøkende er altså antall forskjellige datamaskiner som er innom nettstedet innenfor en gitt periode.

Å forstå seg på unike besøkende er imidlertid ikke så lett. Selv om man har 1000 unike besøkende hver dag, vil ikke det bety at man har 7000 unike besøkende på en uke, siden det er mange som da ville ha blitt registrert flere ganger.

Hvis du besøker nettstedet både mandag og tirsdag vil du likevel bare utgjøre 1 unik besøkende den uken. Du telles altså ikke mer enn maksimalt én gang innenfor den angitte tidsperioden (f. eks. uke eller måned).

Diagrammet nedenfor viser hvordan utviklingen over en periode på 7 dager vil kunne utarte seg. Det er mange nye besøkende i begynnelsen av uka, men mot slutten av uka har de fleste besøkende allerede blitt registrert tidligere.

Utvikling i unike brukere over en periode på 7 dager

Diagrammet viser aggregert antall unike brukere fra og med mandagen.
Dvs. at søylen på onsdag viser antall unike brukere i perioden mandag til onsdag.

Svend Asbjørn Sylling, 15. januar 2009

Bloggen fra Sylling Hardcode