Bruk av mine fotografier

Jeg er en aktiv fotograf som publiserer mange av mine fotografier på nettet. Det kan være her på hardcode.no, eller på nettsteder som Finnemarka.com, Sylling.no eller tidligere i den nå nedlagte nettavisen Liernett.

sas-foto.jpg

Opphavsretten

Opphavsretten til alle mine foto ligger hos meg, for evig og alltid, og mine foto kan ikke gjenbrukes andre steder uten egen avtale.

Smutthull: Opphavsretten opphører 15 år etter min død, men det er leeenge til...

Avtaler om bruk

Men avtaler om bruk av mine foto kan inngås:

  • Ikke-kommersielle formål får gjerne bruke foto kostnadsfritt, men ikke uten noen avtale på forhånd.
  • Kommersiell bruk mot betaling.
  • Ved avtale om bruk får du selvsagt originalfoto i bedre oppløsning og kvalitet enn det du måtte finne på nettet.
  • Mitt navn skal alltid oppgis ved publisering.

Priser

Jeg har ingen standard prisliste, men baserer meg på følgende prinsipper:

  • Fra kr 2905,- per foto
  • Pris avhengig av bruk og omfang
  • Gjelder kun for avtalt bruk (f. eks. i én artikkel på nett, i én avisutgivelse på papir, i x antall trykte brosjyrer osv.)

Urettmessig bruk

Ved urettmessig bruk faktureres det dobbelt av hva jeg ellers ville tatt betalt for bruken, uavhengig av om det er kommersiell, ikke-kommersiell eller privat bruk.

§ 23. Eneretten til fotografiske bilder
Den som lager et fotografisk bilde, har enerett til å fremstille eksemplar av det, enten det skjer ved fotografering, trykk, tegning eller på annen måte, og gjøre det tilgjengelig for allmennheten. (...)»

Åndsverksloven § 23