Jukselapp fotografering

Noen ganger er det vanskelig å holde tunga rett i munnen når det kommer til lukkerhastighet, blenderåpning og filmhastighet.

Jeg har derfor laget 3×3 forenklede eksempler, mest for min egen skyld.

Vær oppmerksom på at bildene nedenfor er redigert i ettertid for å illustrere hvordan innstillingene påvirker et motiv. Illustrasjonene er derfor satt litt på spissen.

Lukkerhastighet (shutter speed)

Lukkerhastigheten bestemmer hvor lenge filmen eller bildesensoren skal eksponeres for lys.

Lang lukkertid gir uskarp gjengivelse av bevegelig motiv (og også et lysere bilde, noe jeg ikke har tatt hensyn til i illustrasjonen):

Kort lukkertid Lang lukkertid
shutter-speed.jpg
En skiløper under Hauer'n i Finnemarka i fint driv

Filmhastighet (ISO)

Filmhastighet er et mål på lysfølsomheten. En grundig utredelse av filmhastigheter er litt for omfattende for dette tilfellet.

Men kort fortalt: Lav ISO er egnet for godt opplyste motiver (for eksempel ute i solskinn), mens høy ISO er egnet for mørkere motiver (for eksempel innendørs uten blitz).

Ulempen med høy ISO er at det kan bli mer støy i bildet.

Lav ISO Høy ISO
iso.jpg
Kollokviegruppe på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Blenderåpning (aperture)

Blenderåpningen avgjør dybdeskarpeheten og hvor mye lys som slipper til.

Blenderåpningen angis som f-nummer, for eksempel som f/2.8 (stor blenderåpning) eller f/16 (liten blenderåpning).

Høyt f-nr.
f. eks. f/16
Lavt f-nr.
f. eks. f/2.8
aperture.jpg
Nedleggelse av blomster på de engelske krigsgravene på kirkegården i Sylling

Alternativ løsning

Når jeg tar bilder til for eksempel en timelapse-sekvens, og jeg alltid må benytte manuelle innstillinger, tar jeg gjerne først et bilde med de innstillingene kameraet foreslår for meg (auto på alle bauger og fronter), eller eventuelt med et forhåndsprogrammert program beregnet til for eksempel en solnedgang.

Deretter sjekker jeg kjapt resultatet, og hvis jeg er fornøyd noterer jeg ned de innstillingene kameraet valgte for meg, og deretter stiller jeg inn disse i manuelt modus, kanskje med noen mindre endringer.

Svend Asbjørn Sylling, 1. desember 2015

Bloggen fra Sylling Hardcode