Konvertere dato fra GA API til Excel

Hvis man henter ut data fra Google Analytics API ønsker man gjerne å jobbe videre med dette i for eksempel Excel.

En av utfordringene jeg ofte møter på i Excel når jeg jobber med rådata fra Google Analytics er datoformatet YYYYMMDD, for eksempel 20170925.

Selv foretrekker jeg alltid formatet YYYY-MM-DD, noe også Excel støtter fullt, mens Excel som standard (i norsk versjon) benytter DD.MM.YYYY.

Formelen

Jeg benytter en liten formel for å komme fra 20170925 til 25.09.2017 i Excel, og den er som følger:

=DATO((DELTEKST(A2;1;4));(DELTEKST(A2;5;2));(DELTEKST(A2;7;2)))

Eller på engelsk:

=DATE((MID(A2;1;4));(MID(A2;5;2));(MID(A2;7;2)))

Det som er viktig å merke seg her er at denne formelen tar utgangspunkt i at datoen er i kolonne A og at vi befinner oss på rad 2. Er datoen i en annen celle må altså formelen endres tilsvarende.

excel-datoformat.gif

Svend Asbjørn Sylling, 25. september 2017

Bloggen fra Sylling Hardcode