Hvor stor er en piksel?

På et digitalt bilde er en piksel den minste enheten med informasjon. Piksler er også relevant når det gjelder andre ting enn akkurat bilder, som for eksempel størrelser på nettsider og ikke minst størrelser på annonser.

Ikke synlig for det blotte øye

En skjerm som har oppløsningen 1024x768 vil bestå av 1024 piksler, eller bildepunkter, horisontalt og 768 piksler vertikalt. Totalt vil da skjermen vise 786 432 forskjellige punkter (kall det gjerne kvadratpiksler), som hver kan vise en egen farge. Når man blir presentert for det helhetlige bildet, vil som oftest disse pikslene eller punktene ikke være synlige for det blotte øye.

Eksempel - brutt ned

I dette praktiske eksempelet skal jeg bryte ned alle elementene i et fotografi, bit for bit, til jeg sitter igjen med godt synlige piksler til slutt.

Foto: Svend Asbjørn Sylling

Overfor ser du et digitalt fotografi fra Petersplassen i Roma. La oss konsentrere oss om nebbet til fuglen som flyr forbi Berninis kolonnader til venstre på bildet:

Foto: Svend Asbjørn Sylling

Nedenfor er fuglen forstørret 9,8 ganger. Vi kan nå tydelig se de firkantede pikslene som utgjør selve bildet.

Foto: Svend Asbjørn Sylling

Vi forstørrer fuglen ytterligere 9,8 ganger i bildet nedenfor, slik at vi kun ser selve nebbet på fuglen. Vi vet at nebbet er (tilnærmet) svart, og at himmelen er mørk blå. Flere av pikslene har forskjellige mellomtoner mellom blått og svart, for å fremstille en jevn overgang mellom det som er helt blått og det som er helt svart.

Foto: Svend Asbjørn Sylling

Så hvor stor er egentlig en piksel? Nedenfor ser du svaret.

Foto: Svend Asbjørn Sylling

På originalbildet ville den ene pikselen kun vært en liten prikk. Kan du se den røde prikken på bildet helt nederst?

pixel_1_prikk.jpg

Se også: Millimeter og pikselkalkulator

Svend Asbjørn Sylling, 9. september 2009

Bloggen fra Sylling Hardcode