Fortynningskalkulator

Du har sprit med en viss alkoholprosent som skal tynnes ut med vann for å oppnå en lavere alkoholprosent. Hvor mye vann skal til?

Alkoholprosent før fortynning:

Ønsket alkoholprosent etter fortynning: