URL Encode og URL Decode

Ofte inneholder en URL mange sære tegn, spesielt særnorske tegn som ÆØÅ. Slike tegn er ofte ikke så godt egnet for bruk i en URL, og da blir de enkodet.

Det er derfor et enkelt og uskyldig ord som blåbærsyltetøy vises som bl%C3%A5b%C3%A6rsyltet%C3%B8y i en URL.

Bruk oversetteren nedenfor for å enkode eller dekode en URL:

Noen vanlige tegn:

/  ⟷  %2F
   ⟷  %20 (whitespace)
&  ⟷  %26
%  ⟷  %25
=  ⟷  %3D
,  ⟷  %2C
+  ⟷  %2B
æ  ⟷  %C3%A6
ø  ⟷  %C3%B8
å  ⟷  %C3%A5
Æ  ⟷  %C3%86
Ø  ⟷  %C3%98
Å  ⟷  %C3%85