URL Encode og URL Decode

Ofte inneholder en URL mange sære tegn, spesielt særnorske tegn som ÆØÅ. Slike tegn er ofte ikke så godt egnet for bruk i en URL, og da blir de enkodet.

Det er derfor et enkelt og uskyldig ord som blåbærsyltetøy vises som bl%C3%A5b%C3%A6rsyltet%C3%B8y i en URL.

Bruk oversetteren nedenfor for å enkode eller dekode en URL: