Utviklingen på nettleserfronten

Se oppdatert statistikk fra desember 2010 her

Advarsel: Du finner ikke noe oppsiktsvekkende i denne statistikken...

Jeg har gått gjennom statistikk for nettavisen Liernett for å sjekke hvordan utviklingen på nettleserfronten har vært de siste 18 månedene. Jeg har bare sammenlignbare data fra høsten 2006.

Statistikken viser at andelen brukere med Internet Explorer har gått fra 88,6 % i oktober 2006 til 82,8 % i mars 2008.

I samme periode har Firefox gått fra en andel på 7,71 % til 12,2 %.

Andre nettlesere enn Internet Explorer, Firefox, Opera og Safari har bare hatt mellom 0,04 % og 0,17 %, så jeg har for enkelhets skyld utelatt disse fra diagrammet nedenfor.

Andelene er basert på besøk i den aktuelle måneden målt med Google Analytics.
Les mer om definisjonen på et besøk her:
http://www.liernett.no/2159-lesertall-for-liernett

Nettlesere på Liernett

Jeg vil senere se på utviklingen over tid mellom forskjellige versjoner innenfor Internet Explorer-familien og mellom forskjellige versjoner av flash.

Svend Asbjørn Sylling, 28. april 2008

Bloggen fra Sylling Hardcode